Visie

Jacob van den Borne Precisielandbouw en Drones
Jacob van den Borne is sinds 2007 koploper in precisielandbouw en experimenteert sinds 2012 met drones voor precisielandbouw. Jacob ervaart vele voordelen voor zijn bedrijf EN het milieu om het gewas direct digitaal te monitoren en waar nodig actie te ondernemen om bijvoorbeeld uitdroging of ziektes te voorkomen.

Bijdragen aan ontdekking “duurzaam op schaal” boeren
De afgelopen 6 jaar heeft Jacob op zijn teelt proefvelden voor zichzelf bewezen dat door ‘live’ te weten wat overal op het land gebeurt je uiteindelijk veel minder preventief bewatert, bemest en besproeit. De inzet van drone opnames in de reguliere werkprocessen zorgt voor veel tijdwinst, is kostenbesparend en draagt bij aan het doorlopende landbouw onderzoek om met minder milieubelasting rendabele opbrengsten te bereiken.

Knelpunt ‘hobby drones’ na 5 jaar

In 2016 liep Jacob tegen de grens aan wat vergunningtechnisch mag met drones in het luchtruim boven eigen grond. Om de inzet van drones in agri verder te onderzoeken en schaalvoordelen te ontdekken dienen we voorbij de ‘hobby’ drone te gaan. Inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder en we weten inmiddels hoe onder de vlag van het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw degelijk, veilig en toekomstbestendig het agritech drone onderzoek onder toezicht van een erkende havenmeester voort kunnen zetten.

Fieldlab Drones
Het gebruik van drones in het buitengebied kent voordelen voor de landbouw, natuur en waterbeheer. Ook het ontdekken van bosbranden en snelle beeldvorming bij incidenten zijn drones een welkom hulpmiddel. Belangrijk zijn veiligheid en communicatie. Daarom werken we alleen met officiele drone piloten en hebben we voor het testgebied in Reusel in heuse luchthavenmeester die de continuiteit en veiligheid overziet. De komende jaren kijken we hoe we onze rol kunnen vervullen in het veilig steeds beter toepassen van de mogelijkheden van drones voor mens en natuur.

Contact
Postelsedijk 15
5541 NM, Reusel

+32 (0)496 561 878
info@vandenborneaardappelen.com